1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  Pořadatel: Aleš Rucký (SCPAP)
  Datum: sobota 6. září 2014
  Termín přihlášek ČP: do 5. září 2014 do 10:00 emailem scpap.plavani@seznam.cz
  nebo on-line na webu www.statistikaplavani.cz
  Termín přihlášek PPP: do 1. září 2014 na adresu rucky@geoobchod.cz
  nebo 6. září 2014 v době prezentací na místě
  Informace: Aleš Rucký : 777 595 346 rucky@geoobchod.cz
 2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
  Disciplíny: Žactvo, dorost, dospělí, masters: 100m, 500 m, 1 km, 3 km a 5 km.
  Plavci kategorie žactva mohou do ČP startovat pouze na jedné trati.
  Superfinále žactva se boduje s koeficientem 1,4 dle ustanovení 5.3 bodování ČP.
  Soutěžící v rámci ČP se účastní i PPP, soutěžící pouze v rámci PPP plave v rámci ČP mimo soutěž.
  Okruh: 833 m pro 5 km, 250 m pro všechny ostatní (udělena výjimka pro trať 3 km)
  Startovné v ČP: za každý start dorost, dospělí a masters 130,-Kč, žactvo 70,-Kč,
  v případě přihlášky po termínu nebo přihlášky na místě je jednotné startovné 200,-Kč
  Startovné v PPP: za každého startujícího ve všech kategoriích 20 Kč
  nebo permanentka na všech 9 závodů Pardubického Plaveckého Poháru za 100 Kč
  Časový pořad: 8:30 – 9:30 prezentace na 5 km nebo na všechny závody
  9:50 – 10:00 popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 5 km
  10:00 START 5 km
  11:00 – 11:30 prezentace na 1 km
  11:50 – 12:00 popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 1 km
  12:00 START 1 km
  11:30 – 12:00 prezentace na 3 km
  12:10 vyhlášení výsledků prémie na 5 km
  12:20 – 12:30 popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 3 km
  13:00 START 3 km
  13:30 – 14:00 prezentace na 500 m a 100 m
  14:20 – 14:30 popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 500 m a 100 m
  14:30 START 500 m a 100 m
  15:00 vyhlášení výsledků všech tratí a Českého Poháru žákovských kategorií
  V 15:00 proběhne vyhlášení Českého poháru v dálkovém plavání žactva za rok 2014 a Pardubického Plaveckého Poháru za rok 2014
  Ceny ČP: V žákovských kategoriích dle ČP budou dekorováni první tři plavci v každém ročníku věcnými cenami.
  Pořadatelé vyhlásí první tři nejpočetnější družstva, která obdrží chutné ceny.
  V závodě na 5 km je vyhlášena sprinterská prémie při průjezdu 1 kolem pro muže i ženy bude připravena speciální pochoutka.
  Ceny PPP: Pro vítěze v kategorii muži a ženy jsou připraveny poháry.
  Časomíra: K měření časů bude použita počítačová aplikace STOPKY s úpravou pro dálkoplavecké závody
  Limity: Závodů se mohou zúčastnit všichni plavci, pouze finálovým bodováním (koeficientem 2) budou zvýhodněni ti, kteří v PPP odplavali nejméně 3 km (sečtením všech doplavaných předešlých závodů) na plavání v rámci ČP, 15. Podzimního rožně tento limit nemá vliv.