Součástí Pardubického Plaveckého Poháru je série závodů v aquatlonu – Czech TRI Cup. Tohoto závodu se mohou účastnit všichni startující.

Závod je kombinací plavání a běhu bez přerušení – tj. závodníci absolvují nejprve plaveckou část (společně s plaveckým závodem), přičemž po průchodu cílem plavecké části přecházejí bez přerušení přes depo (obutí se) do běžecké části závodu a do cíle.

Účastníci

  • Každý závodící v plaveckém závodě PPPoháru, který absolvuje po plavecké rovněž běžeckou část závodu v limitu (15 minut pro závod 100m/400m, 25 minut pro závod 500m/1000m a 1 hodina pro závod 1500m/3000m).

Součet bodů

  • Do konečného pořadí o pohár Czech TRI Cupu se započítává 5 nejlepších bodových zisků z jednotlivých závodů odpovídajících absolutnímu pořadí mužů a žen v závodě bez rozdílu věku v daném ročníku Pardubického plaveckého poháru.
  • Do konečného pořadí ve všech věkových kategoriích mužů a žen bude započítáváno vždy 5 nejlepších bodových zisků dle pořadí v dané věkové kategorii v závodě v daném ročníku Pardubického plaveckého poháru.

Hlavní cena – putovní Pohár Czech TRI Cupu

  • Hlavní cenou poháru Czech TRI Cupu je velký putovní pohár, do něhož budou nesmazatelně vyryta jména hlavních vítězů v kategorii mužů a žen bez rozdílu věku. Body do soutěže o pohár Czech TRI Cupu budou udělovány dle absolutního pořadí mužů a žen v každém závodě bez rozdílu věku dle bodovací tabulky.Pohár pak bude stále vystaven v AquaCentru plaveckého areálu v Pardubicích.

Tratě a průběh závodu

  • Závodí se v aquatlonu – tj. ve spojení plavání a běhu (v tomto pořadí) v dané distanci dle rozpisu závodu. Závodníci absolvují plaveckou část spolu se závodníky startujícími v plaveckém závodě. Po absolvování celého plaveckého závodu přecházejí výběhem z vody do připraveného „depa“ na břehu a po obutí absolvují běžeckou část. Pořadí je určeno časem měřeným od startu plavecké části závodu do proběhnutí cíle běžecké části.