Bodování Pardubického Plaveckého Poháru

  1. Každý plavec registrovaný i neregistrovaný v Českém svazu plaveckých sportů nebo ve Slovenskej plaveckej federácii nebo dalších federací, získává v závodě pořádaného v rámci Pardubicko-hradeckého Plaveckého Poháru body dle bodovací tabulky.
  2. Body jsou přidělovány dle bodovací tabulky a to v kategoriích mužů, žen, starších a mladších žáků / žaček. Pokud je v daném jednotlivém závodě více než 25 startujících ve výše uvedených kategoriích, bodování ze závodu je ohodnoceno koeficientem 1,2 (násobek). Pokud je startujících více než 40, koeficient se zvyšuje na 1,4. Závody, s označením „finále“ a „Noční závod“, jsou ohodnoceny koeficientem 2. Finálový koeficient bude započtený jen plavcům, kteří mají před finále odplaváno v PPP alespoň 2.4km.
  3. Body získává plavec z každého jednotlivého závodu dle vypsané tratě. Do celkového pořadí jednotlivců se však započítává pouze 6 nejlepších bodových zisků v dané sezóně (ročníku).
  4. Z celkového pořadí jednotlivců jsou selektovány jednotlivé kategorie (mladší a starší dorost, masters A, B, C, D, E atd.) dle ročníku narození. Umístění v jednotlivé kategorii tedy odpovídá posloupnosti v celkovém pořadí.
  5. V případě jakéhokoliv zkrácení původně vypsané tratě z důvodů uplatnění pravidla 5.5.2. se body udělují dle skutečně odplavané vzdálenosti. V soutěži žactva se body krátí adekvátně se zkrácením tratě (zkrácením tratě na polovinu = body také na polovinu).
  6. Jakékoliv jiné zkrácení tratě (tj. aplikování jiných bodů pravidel, vrchního rozhodčího – především z bezpečnostních, technických a jiných důvodů) nemá naopak na bodování žádný vliv – pak jsou body přidělovány podle původně vypsané tratě.
  7. Bodová hodnota se stanoví s přesností na 0,1 bodu a to i v případě koeficientů.
  8. Bodová tabulka se základním koeficientem 1,0.
  Plavecký závod Aquathlon
Pořadí 100m 500m 1500m 100m / 400m 500m / 1000m 1500m / 3000m
1 10 20 30 10 30 100
2 8 16 25 6 20 60
3 6 12 20 4 15 40
4 5 10 18 3 12 30
5 4,5 9 17 2 10 25
6 4 8 16 1 9 22
7 3,5 7 15 1 8 20
8 3 6 14 1 7 19
9 2,8 5 13 1 6 18
10 2,6 4,5 12 1 5 17
11 2,4 4 11 1 4 16
12 2,2 3,5 10 1 3 15
13 2 3 9,5 1 2 14
14 1,9 2,9 9 1 1 13
15 1,8 2,8 8,5 1 1 12
16 1,7 2,7 8 1 1 11
17 1,6 2,6 7,5 1 1 10
18 1,5 2,5 7 1 1 9
19 1,4 2,4 6,5 1 1 8
20 1,3 2,3 6 1 1 7
21 1,2 2,2 5,8     6
22 1,1 2,1 5,6     5
23 1 2 5,4     4
24 1 1,9 5,2     3
25 1 1,8 5     2
26 1 1,7 4,8     1
27 1 1,6 4,6     1
28 1 1,5 4,4     1
29 1 1,4 4,2     1
30 1 1,3 4     1
31 1 1,2 3,9     1
32 1 1,1 3,8     1
33 1 1 3,7     1
34 1 1 3,6     1
35 1 1 3,5     1
36 1 1 3,4     1
37 1 1 3,3     1
38 1 1 3,2     1
39 1 1 3,1     1
40 1 1 3     1
41 1 1 3      
42 1 1 3      
43 1 1 3      
44 1 1 3      
45 1 1 3      
46 1 1 3      
47 1 1 3      
48 1 1 3      
49 1 1 3      
50 1 1 3      
51 1 1 3      
52 1 1 3      
53 1 1 3      
54 1 1 3      
55 1 1 3      
56 1 1 3      
57 1 1 3      
58 1 1 3      
59 1 1 3      
60 1 1 3