Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a ručí za svoji zdravotní a technickou způsobilost. Za nezletilé tuto odpovědnost přebírá jeho zákonný zástupce nebo jeho přítomný trenér. Podpisem na startovní listině závodník potvrzuje svojí zdravotní a technickou způsobilost a souhlas s tímto ustanovením.