Součástí Pardubicko-hradeckého Plaveckého Poháru je také rodinný týmový závod GEOOBCHOD CUP. Tohoto závodu se mohou zúčastnit maximálně 3 členové a minimálně 2 členové jedné rodiny. Jednou přihlášená rodina nemůže měnit členy svého týmu a je nutné, aby účastníci byli mezi sebou v nějakém příbuzenském vztahu.

Účastníci

  • rodinní příslušníci = příbuzenský vztah
  • tří nebo dvou členné týmy

Součet bodů

  • všechny body jednotlivých účastníků vyplavené v PPP 2018 se započítávají do konečného pořadí týmu v soutěži GEOOBCHOD CUP

Hlavní cena – LET BALÓNEM

  • Hlavní cenou je let balónem pro vylosovaný rodinný tým
  • Hlavní cena bude vylosována na posledním závodu PPP na Mělicích a podmínkou převzetí je osobní účast na vyhlášení
  • Každý tým bude zařazen do slosování tolikrát, kolikrát se zúčastní alespoň dva členové rodinného týmu
  • Pořadí GEOOBCHOD CUP bude také vyhlášeno, ale nebude mít vliv na vylosování hlavní ceny