Limity: Závodů se mohou zúčastnit všichni plavci, pouze finálovým bodováním (koeficientem 2) budou zvýhodněni ti, kteří v PPP odplavali nejméně 3 km (sečtením všech doplavaných předešlých závodů) na plavání v rámci 15. Podzimního rožně tento limit nemá vliv.