Byla zavedena nová stránka „Výsledky – Bodování“, kde jsou souhrnné údaje ke každému plavci. Tedy součet bodů, počet startů a pořadí ve vyhodnocovaných kategoriích.